Je ziet het wel vaker: kunstenaars gebruiken tegenwoordig niet alleen meer een canvas om op te schilderen of een brok steen of marmer om uit te beeldhouwen. Veel kunstenaars wenden zich tot dagelijkse gebruiksvoorwerpen (snowboards, bijvoorbeeld) om kunst op te maken of om als onderdeel van hun kunstwerk te gebruiken. Dit levert vaak verrassende en vernieuwende kunst op, maar daar is niet iedereen altijd even blij mee. Toch leeft dergelijke kunst op goed moment zodanig in de maatschappij dat het geconsacreerd wordt. Wat die consecratie precies inhoudt en welke naam er voor deze kunstenaars bestaat, lees je in onderstaande alinea’s.

Avant-garde

Laten we als voorbeeld een kunstenaar nemen die etsen maakt op snowboards, welke je vervolgens in je huis kunt ophangen. Hier is sprake van een dagelijks gebruiksvoorwerp dat verheven wordt tot kunst. Deze kunstenaar zou je een avant-gardistische kunstenaar kunnen noemen. Deze kunstenaar doet namelijk iets dat in zijn tijd niet past bij de conventies van kunst (nemen we aan). Daarmee past hij of zij in een stroming die kritiek heeft op voornoemde conventies. Dergelijke stromingen hebben al lang bestaan en wisselen elkaar als het ware af. Specifiek behoort deze kunstenaar tot het dadaïsme, een kunststroming die ooit een avant-garde was (daarmee nu een historische avant-garde genoemd wordt, omdat de stroming pas na het einde een avant-gardistisch karakter bleek te hebben). In het dadaïsme werd gewerkt met ready mades; dagelijks gebruiksvoorwerpen die je aan elkaar kon bevestigen, waarmee je kunst had gemaakt. Het meest bekende voorbeeld wellicht is de kruk waarbovenop een eenwieler is bevestigd, met het wiel naar boven gericht.

Sport en kunst

Sport en kunst zien we niet vaak hand in hand gaan. Er zullen wel veel jachtstukken geschilderd zijn, waarop rijkelui zijn afgebeeld die als sport de jacht op wilde dieren beoefenen. Afgezien daarvan zijn er weinig relaties te bemerken tussen sporten en kunst maken. Tenzij je als dadaïstisch kunstenaar een werk maakt met allerlei sportkleding, om maar een voorbeeld te noemen.